ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Παραδοσιακές δωδεκανησιακές φορεσιές
Οι παρακάτω Δωδεκανησιακές φορεσιές φιλοτεχνήθηκαν το 1947 από την τότε Πρόεδρο αείμνηστη Μαρία Ζαχάρη και τα έσοδα από την πώλησή τους συνέβαλαν στους σκοπούς του Σωματείου.