ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Βασιλεία Νομικάριου Στόιτσα

Μαξεντία Μούγκρου

Ειρήνη Φράγκου

Μαρία Φρατζή

Πόπη Καμπουράκη