Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Συμμετοχή της Δωδεκανησιακής Μέλισσας στις επετείους Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου
Κεντρική Δωδεκανησιακή Επιτροπή
1945
Εντολή Κεντρικής Δωδ. Επιτροπής
1947
Δοξολογία στον Αγ. Γεώργιο Καρύτση
2016
2012
2013
2013
Στον Άγνωστο Στρατιώτη, 2014
Δημ. Θέατρο Πειραιά, 2014
Δημ. Θέατρο Πειραιά, 2014
2017