Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Συμμετοχή της Δωδεκανησιακής Μέλισσας στις επετείους Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου

Κεντρική Δωδεκανησιακή Επιτροπή
1945

Εντολή Κεντρικής Δωδ. Επιτροπής
1947

Δοξολογία στον Αγ. Γεώργιο Καρύτση
2016

2012

2013

2013

Στον Άγνωστο Στρατιώτη, 2014

Δημ. Θέατρο Πειραιά, 2014

Δημ. Θέατρο Πειραιά, 2014

2017