ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για τη χορήγηση υποτροφίας απαιτούνται από κάθε υποψήφιο τα εξής δικαιολογητικά:

# Δικαιολογητικά
1 Απλή αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία, που να ζητά τη χορήγηση υποτροφίας και να απευθύνεται στα κεντρικά Γραφεία με απλή επιστολή προς «Δωδεκανησιακή Μέλισσα, Μικράς Ασίας 36, ΤΚ 11527, Αθήνα», τηλ 210 7489597.
2 Εκκαθαριστικό της Εφορίας από όπου να φαίνεται το εισόδημα της οικογένειας.
3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο όπου είναι γραμμένη η οικογενειακή μερίδα, για τον αριθμό των μελών της οικογένειας και τα λοιπά χαρακτηριστικά της.
4 Πιστοποιητικό σπουδών από το Πανεπιστήμιο στο οποίο πέτυχε ή φοιτά ήδη ο υποψήφιος υπότροφος.
5 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παίρνει ο αιτών υποτροφία από άλλο φορέα.


Η αποστολή των δικαιολογητικών να γίνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία μέχρι τον μήνα Οκτώβριο στο evanthia.patala@gmail.com

Οι υποψηφιότητες εξετάζονται από το 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φθινόπωρο.

# Επιτροπή Ρόδου Επιτροπή Αθήνας
Email dodmelissarho@gmail.com info@dodekanisiakimelissa.gr
Ιστοσελίδα www.melissadod.com www.dodekanisiakimelissa.gr
Τηλέφωνα 6942 234 447,8,9 210 6848435, 210 2823420, 210 7224736